Successiememories Zevenbergen

Lambertus Houtepen, overleden te Fijnaart op 2 maart 1843

RANB, inv.nr. 036.03.19.30, Zevenbergen, memorienummer 8

Certificaat van onvermogen

De Burgemeester der Gemeente Fijnaart en Heijningen verklaard mitsdeze dat, Lambertus Houtepen, op den 2 maart 1843 in het huis wijk B No 75 onder deze gemeente in eene staat van volkomen armoede is komen te overlijden en dat dezelve voor zoveel bekend is geen onroerende goederen heeft nagelaten; mitsgaders dat deszelfs erfgenamen geheel onvermo­gend zijn de kosten eener aangifte van successie te dragen.
De burgemeester

 

Cornelia Houtepen, overleden te Fijnaart op 14 februari 1844

RANB, inv.nr. 036.03.19.32, Zevenbergen, memorienummer 203

Certificaat van onvermogen

De Burgemeester der Gemeente Fijnaart en Heijningen verklaard mitsdeze dat, Cornelia Houtepen, op den 14 februarij 1844 in het huis wijk B No 75 onder deze gemeente in eene staat van volkomen armoede is komen te overlijden en dat dezelve voor zoveel bekend is geen onroerende goederen heeft nagelaten; mitsgaders dat deszelfs erfgenamen geheel onvermogend zijn de kosten eener aangifte van successie te dragen.
Fijnaart den 18 mei 1844
De burgemeester

 

Levenloos kind van Pieter Houtepen, te Fijnaart op 22 maart 1845

RANB, inv.nr. 036.03.19.34, Zevenbergen, memorienummer 168
Uit de staat van aangifte op overlijden blijkt dat op 22 maart 1845 te Fijnaart is geboren een levenloos kind van Pieter Houtepen en Klara Brand.
 

 

Familiewapen Houtepen