Familiewapen predikant W. Scaevola

De schrijvende hand komt ook voor in het familiewapen van de predikant Wilhelmus Scaevola, zoals dat is gegraveerd op de zilveren avondmaalkelk van de gemeente Scharnegoutum met als opschrift "De Diaconie Beker tot Govtvm en Loinga Anno 1688". Het ovalen wapenschild hangt aan een lint met twee kwasten en bestaat uit links een halve adelaar en rechts twee klavers met daartussen een linkerhand die een schrijfveer vasthoudt. Boven het wapenschild staat "Wilhelmus Scaevola, Predicant". Aangezien Scaevola in het Latijn “linkshandige” betekent, is ook dit familiewapen een zogenaamd sprekend wapen. Op deze door zilversmid Gerrit Teunis Robijnsma gemaakte beker, die zich in het Fries’ scheepvaartmuseum bevindt (objectnummer 2003-224), zijn ook de namen en wapens gegraveerd van"Popcke Rompckis, Ovderlingh" en “Birde Sibrens Diacen". Een foto van deze kelk is te vinden op de website van het Fries scheepvaartmuseum.

Familiewapen Houtepen