Verspreiding van de naam

In het "Nederlands Repertorium van Familienamen", zijn alle in Nederland voorkomende familienamen aan de hand van de volkstelling, die op 31 mei 1947 in Nederland is gehouden, in kaart gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat er ten tijde van deze volkstelling 335 personen, zowel mannen als vrouwen, waren met de naam Houtepen. De naam kwam op dat moment het meeste voor in de provincie Noord-Brabant. Voornamelijk in het midden en westen van deze provincie waren er 278 naamdragers, terwijl de naam slechts spaarzaam in de overige provincies werd genoteerd: Zuid-Holland telde 18 naamdragers, Zeeland 12, Gelderland 10, Noord-Holland 8, Utrecht 7 en Overijssel 2. De van Houtepen afgeleide achternaam Houtepin kwam vijfmaal voor in Zuid-Holland, terwijl de eveneens afgeleide achternaam Houtepenne slechts tweemaal in de provincie Zeeland voorkwam.

Familiewapen Houtepen