Het overlijden van Peeter Willem Verlegh en Maria Christoffel Houtepen

Volgens het artikel van F.A. Brekelmans in de Oranjeboom 1956 zijn Maria en haar echtgenoot Peeter Verlegh in Baarle Nassau tussen 1665 en 1667 tijdens een pestepidemie gestorven. In het tijdschrift Taxandria (jaargang XLI p.76) wordt een tekst aangehaald uit de Annales Baerlenses f109v: Venit (Buekenbergh) cum duabus monialibus ex xenodichio (in Turnhout) huc, quae post auditum sacrum ac conscriptum cum communitate contractum retraxerunt sese ad arcem de Bruheze, quae tunc erat vacua, habitante possesore ejus in villa circa plateam, cujus tamen uxor postea contagionem attraxit mortua est, uti etiam vir ejus Petrus Verleg cum prole. In het artikel wordt deze tekst als volgt vertaald: “Het gezin had tijdens de epidemie een huis aan het marktplein betrokken, omdat kapelaan Buekenbergh het kasteel mocht inrichten tot ziekenhuis, waar twee liefdezusters uit Turnhout de zieken verpleegden. Ondanks deze voorzorgsmaatregel werd eerst de vrouw en daarna Peter Verlegh zelf aangetast door de ziekte waaraan beide overleden”.

Uit de boedelrekening, waarbij de broer van Peeter, Arthus Verlegh, als voogd over de minderjarige kinderen op 26 augustus 1676 voor schepenen van Baarle Nassau rekening en verantwoording aflegt over het vermogen van de kinderen van Maria en Peeter Verlegh, met namen Christoffel, Adriaen en Jan Verlegh, blijkt echter dat Peeter en Maria in augustus 1669 ten gevolge van een besmettelijke ziekte in Baarle zijn overleden (RAT Baarle-Nassau invnr 82).

De haeff en meubele goederen zijn in het openbaar te Baarle verkocht en daarbij door Anna Verlegh, de tante van Peeter, voor ƒ70,45 en door sr. Gerard Princen voor ƒ69,35 en acht penningen gekocht. Wat er echter met de sieraden van het overleden echtpaar is gebeurd is onduidelijk. Volgens de eerste boedelbeschrijving behoorden daartoe twee gouden ringen, te weten een trouwring en een ring met een steen, een zilveren beker, negen zilveren lepels, twee zilveren instrumenten,“gedient hebbende tot hulsel van den cap van wijlen de voor Maria Houtepen, anders genaempt silveren ijserkens”, een zilveren sleutelketting en een klein zilveren kettinkje met een koker zonder messen.

Lees hieronder meer over Slot Bruheze:

Familiewapen Houtepen
Het overlijden van Peeter Willem Verlegh en Maria Christoffel Houtepen