Jan Hautepen

Jan Antonisse HAUTEPEN [1], gedoopt circa 1575.

Kinderen:

1.  Wouter Janssen HOUTEPEN (zie II.1).
2.  Egidius Joannes HOUTEPEN (zie II.3).

 

[1] Achtergrond informatie bij Jan HAUTEPEN:
Op 2 november 1615 wordt Jan Hautepen samen met Jan Lucas als getuigen geroepen bij een notariële akte, waarbij verschillende personen een attestatie geven omtrent een klok uit de kerktoren van Aalst (RHCe N.1213 a.94 f.131). 

Van de heer Jan Spoorenberg ontving ik gegevens uit de oude bedecedullen van Eindhoven over de periode 1590-1598, die ook zijn gepubliceerd in De Blauwe Heraut, waaruit blijkt dat Jan Houtepen in deze periode woonachtig was in Eindhoven. In 1590 betaalde Jan Hautepen anderhalve stuiver, in 1591 als Jan Anthonisse 5 stuivers, in 1592 als Jan Thonis alias Houtepen één stuiver, in 1593 als Houtepen anderhalve stuiver, in 1594 als Jan Thomis alias Houtepen twee en een halve stuiver, in 1597 als Jan Thomas Houtepen anderhalve stuiver en in 1598 als Jan Houtepen één stuiver.

Zeer waarschijnlijk is hij de vader van nagenoemde Egidius en Wouter en mogelijkerwijs ook van de hiernagenoemde Michiel Houtepen. In een op 25 juni 1663 opgemaakte notariële akte wordt namelijk ene Maeijke Michielsdr Houtepen genoemd. Blijkens deze attestatie op verzoek van Bastiaen sone Henrick Herman Denis, ingeboren der stadt Eijndouven, zou deze Bastiaen hebben "geproceert bij sijne ijerste echte vrouwe Maeijke dochter van Michiel Houtepen, drije kinderen alnoch in leven wesende, te weten Niclaes Bastiaens, nu out wesende 23 jaeren ende wesende getrouwt, Hendrick, nu out wesende 21 jaeren, ende Jan Bastiaens, nu out wesende 19 jaeren" (RHCe N.36 a.36 25-06-1663). 
Aangezien het oudste kind dat Bastiaen volgens de attestie bij zijn tweede vrouw, Aelken dochter Henrick Rouers, heeft verwekt 14 jaar oud is, is het zeer waarschijnlijk dat Maeijcken Michiel Houtepen tussen 1644 en 1649 is overleden. Voormelde Niclaes Bastiaens is op 11 december 1638 in Oirschot gedoopt als Nicolaus, zoon van Sebastianus Henricus Denijs en Maria Michielssen, waarbij als doopgetuigen optraden Hermannus Henricus Denijs en Elsken Henricus Denijs. Maria zal dan waarschijnlijk rond 1615 gedoopt zijn, zodat haar vader Michiel waarschijnlijk rond 1590 zal zijn gedoopt. 

Familiewapen Houtepen
Jan Hautepen