Genealogie

Genealogie van de "Eindhoven-stam"


III.1

Philippus HOUTEPEN [1], gedoopt circa 1620, begraven circa 1666.

Zoon van Wouter Janssen HOUTEPEN (zie II.1) en Anneken Philipsen.

Gehuwd (1) voor 1640 met Odilia (Deliana) ???? (NN), gedoopt circa 1615.

Gehuwd voor de kerk (2) 1645-1665 met Lijsken Thomassen Dircx, overleden na 1665.

Uit het eerste huwelijk:

1.  Dijmpna HOUTEPAN, gedoopt op 23-01-1640 te Eindhoven (getuige(n): Petrus Johannes en Catharina Joannes).
2.  Jacobus HAUTEPENS, gedoopt op 09-08-1645 te Eindhoven (getuige(n): Jacobus Petrus Strathum en Joanna Michael Burgers).
3.  Judocus HAUTEPENS, gedoopt op 09-08-1645 te Eindhoven (getuige(n): Nicolaus Nicolaus en Catharina Janss van Blarthum).

[1] Achtergrond informatie bij Philippus HOUTEPEN:
Philips sone Wouter Houtepen en Lijsken dochtere Thomas Dircx, "echte beddegenooten en ingesetenen binnen de stadt Eindhoven" laten op 22 juni 1665 door Frans Deckers, notaris te Eindhoven, een mutueel testament opstellen. Voor het geval hij als eerste zou komen te overlijden vermaakt hij zijn huidige echtgenote de helft van zijn meubelen en huisraad en voor de andere helft en het geld benoemt hij zijn kinderen uit zijn eerste huwelijk met Delijken tot erfgenaam. Dit is de Odilia die als moeder wordt vermeld bij de doop van drie kinderen binnen Eindhoven: zij is dus voor 1665 overleden. Philips is bij het opmaken van het testament "met sieckte in den lichaem sijnde te bed liggende" (RHCe inv.nr.13 a.165).
Zeer waarschijnlijk is hij kort daarna overleden, aangezien Lijsken dochtere Tomas de Blockmaecker, weduwe van Reijnder (!) Wouters, op 12 oktober 1668 door Frans Deckers, notaris te Eindhoven, haar testament laat opmaken, waarbij zij aan haar vader zes guldens vermaakt en aan haar zuster, Elken Thomas, haar overige bezittingen. Waarschijnlijk is hier een fout gemaakt en is bedoeld Philips Wouters.../../../uploads/genealogie/eindhoven/eindhoven-III1.jpg