Genealogie

Genealogie van de "Eindhoven-stam"


I.1

Jan HAUTEPEN [1], gedoopt circa 1575.

Kinderen:

1.  Wouter Janssen HOUTEPEN (zie II.1).
2.  Egidius Joannes HOUTEPEN (zie II.3).


[1] Achtergrond informatie bij Jan HAUTEPEN:
Op 2 november 1615 wordt Jan Hautepen samen met Jan Lucas als getuigen geroepen bij een notariele akte, waarbij verschillende personen een attestatie geven omtrent een klok uit de kerktoren van Aalst (RHCe N.1213 a.94 f.131).
Zeer waarschijnlijk is hij de vader van nagenoemde Egidius en Wouter en mogelijkerwijs ook van de hiernagenoemde Michiel Houtepen. In een op 25 juni 1663 opgemaakte notariele akte wordt namelijk een Maeijke Michielsdr Houtepen genoemd. Blijkens deze attestatie op verzoek van Bastiaen sone Henrick Herman Denis, ingeboren der stadt Eijndouven, zou deze Bastiaen hebben "geproceert bij sijne ijerste echte vrouwe Maeijke dochter van Michiel Houtepen, drije kinderen alnoch in leven wesende, te weten Niclaes Bastiaens, nu out wesende 23 jaeren ende wesende getrouwt, Hendrick, nu out wesende 21 jaeren, ende Jan Bastiaens, nu out wesende 19 jaeren" (RHCe N.36 a.36 25-06-1663).
Aangezien het oudste kind dat Bastiaen volgens de attestie bij zijn tweede vrouw, Aelken dochter Henrick Rouers, heeft verwekt 14 jaar oud is, is het zeer waarschijnlijk dat Maeijcken Michiel Houtepen tussen 1644 en 1649 is overleden. Voormelde Niclaes Bastiaens is op 11 december 1638 in Oirschot gedoopt als Nicolaus, zoon van Sebastianus Henricus Denijs en Maria Michielssen, waarbij als doopgetuigen optraden Hermannus Henricus Denijs en Elsken Henricus Denijs. Maria zal dan waarschijnlijk rond 1615 gedoopt zijn, zodat haar vader Michiel waarschijnlijk rond 1590 zal zijn gedoopt.


../../uploads/genealogie/eindhoven/eindhoven-I1.jpg