Eigen aardigheden

De Hr.Ms. Houtepen (M882)


De Hr.Ms. Houtepen is een van de zestien sierlijke "ondiepwatermijnenvegers" of "Minesweeper Inshores" (MSI) die in de jaren vijftig van de twintigste eeuw in opdracht van de Koninklijke Marine zijn gebouwd speciaal voor de bestrijding van mijnen in ondiepe wateren. Deze houten vaartuigen van de Van Straelen-klasse werden bij een drietal werven in Nederland gebouwd. De helft van deze vaartuigen werd aanbesteed met hulp van zogenaamde MDAP-middelen. Het Mutual Defense Aid Program dat ook werd aangeduid met Mutual Defense Assistance Programme werd na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen door de Verenigde Staten van Amerika om de Europese landen te assisteren bij het opbouwen van hun strijdmachten. Het doel van het programma was ervoor te zorgen dat West-Europa buiten de invloedssfeer van de Sovjet-Unie bleef. Tussen 1948 en 1954 is circa 30 miljard dollar hieraan uitgegeven door de Verenigde Staten.

Aan de werf 'De Noord' te Alblasserdam werd de bouw van zes MSI’s opgedragen, te weten:
de 'Hr.Ms. Alblas' met als naamsein oftewel callsign M868,
de 'Hr.Ms. Van Moppes' (M873),
de 'Hr.Ms. Chömpff' (M874),
de 'Hr.Ms. Van Versendaal' (M877),
de 'Hr.Ms. Van 't Hoff' (M879) en
de 'Hr.Ms. Mahu' (M880),

aan de werf 'De Vries Lentsch' te Amsterdam de bouw van vijf MSI's, te weten:
de 'Hr.Ms. Bussemaker' (M869),
de 'Hr.Ms. Van Hamel' (M871),
de 'Hr.Ms. Schuiling' (M876),
de 'Hr.Ms. Van der Wel' (M878) en
de 'Hr.Ms. Staverman' (M881)

en aan de werf 'Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij' te Arnhem ook vijf MSI's, te weten:
de 'Hr.Ms. La Comblé' (M870),
de 'Hr.Ms. Van Straelen' (M872),
de 'Hr.Ms. Van Well Groeneveld' (M875),
de 'Hr.Ms. Houtepen' (M882) en
de 'Hr.Ms. Zomer' (M883).

De schepen werden in de periode van maart 1960 - april 1962 in dienst gesteld. De kiellegging van de houten ondiepwatermijnenveger Hr.Ms. Houtepen M882 vond plaats op 19 september 1960, waarna het op 26 augustus 1961 te water is gelaten en op 21 maart 1962 in gebruik is genomen. Het schip is genoemd naar de postuum met de Bronzen Leeuw onderscheiden marinier P.J. Houtepen.

De tewaterlating werd verricht door de echtgenote van de toenmalige Commandant Zeemacht Nederland, mevrouw C. baronesse De Vos van Steenwijk­Westpalm van Hoorn.

Lees meer over de Hr.Ms. Houtepen en marinier P.J. Houtepen door op de onderstaande links te klikken:

De technische gegevens van de ondiepwatermijnenvegers
De functie van mijnenvegers en mijnenjagers
De huidige functie van de ondiepwatermijnenvegers
De Hr.Ms Houtepen bij het mariniersmuseum
Marinier P.J. Houtepen


HMS Houtepen.jpg


Wapen_mijnendienst.jpg

SIT MARE SECURUM
Opdat de zee veilig zal zijn.

(oude wapen Mijnendienst)