Eigen aardigheden

Gevallen in de Tweede Wereldoorlog


In het boek 'Het vrije woord, De illegale pers in Nederland 1940-1945' wordt melding gemaakt van het feit dat onder vele anderen Robert J. Houtepen (geboren op 5 november 1905), verspreider van De Waarheid (Rotterdam), op 7 november 1941 werd gearresteerd en overleed op 7 december 1942 in kamp Neuengamme.

De Waarheid, het illegale blad van de Communistische Partij Nederland (CPN), had al eerder tegen de anti-joodse maatregelen geprotesteerd. Het waren ook CPN'ers die in reactie op de razzia's in de Jodenhoek tot een staking hadden opgeroepen. Zij waren voor de organisatie van de Februaristaking verantwoordelijk.

De Februaristaking, de eerste en enige antipogromstaking in de wereldgeschiedenis, markeert het einde van de eerste bezettingsfase en bracht een gevoelige slag toe aan het Duitse prestige. Nederlanders en bezetters begonnen te beseffen wat ze aan elkaar hadden. Voor de nazi's was de kans dat het Nederlandse volk vanzelf nationaal-socialistisch zou worden, definitief verkeken.

Als gevolg van de Februaristaking openden de fascisten de jacht op CPN-leden wegens hun aanzienlijke rol bij het organiseren van de staking. In het westen van het land werden ongeveer 300 communisten opgepakt. Op 13 maart 1941 werden op de Waalsdorpervlakte bij Scheveningen de eerste drie communistische Februaristakers door een Duits vuurpeloton gefusilleerd. De arrestatiegolf ten gevolge van de staking beleefde in de zomer van 1941 een voorlopig hoogtepunt in die gebieden waar de CPN vanouds aanhang heeft: Amsterdam, Groningen, Den Haag, Rotterdam.

Tussen 1940 en 1945 werden drieduizend communisten gearresteerd. Bijna de helft van de 777 omgebrachte medewerkers uit de illegale pers waren communisten.

Bron: het Vrije Woord, de illegale pers in Nederland 1940-1945.
Hans van den Heuvel en Gerard Mulder. SDU uitgeverij ISBN 90 12 06447 3.

Op de website http://www.vannaamtotnummer.com/pageID_9536724.html is meer te lezen over het kamp Neuengamme, een werkkamp in de omgeving van Hamburg, waar gevangenen zich letterlijk kapot moesten werken.