Achtergronden

Gevelstenen


Het symbool van de schrijvende hand kwam men destijds ook tegen als gevelsteen en als uithangbord. De schrijvende hand werd gebruikt als het herkenningsteken van boekhandelaren en kaartmakers en later ook van schrijvers, die er hun beroep van maakten om op verzoek brieven, rekesten en gelegenheidsgedichten te schrijven. Blijkens de website www.gevelstenen.net komen gevelstenen met de afbeelding van een schrijvende hand nu nog voor in Amsterdam, Benschop, Edam, Leeuwarden en Monnickendam. De gevelstenen in Benschop en Monnickendam zijn echter pas recentelijk aangebracht.

De gekroonde pen
Zowel in Amsterdam als in Edam is op de gevelsteen een gekroonde pen te zien. Jacob van Lennep en Jan ter Gouw beweren in hun boek “De uithangteekens, in verband met geschiedenis en volksleven beschouwd” (uitgegeven door Gebroeders Kraay, Amsterdam 1868) dat dit er op zou duiden dat in het betreffende huis dan een “Maître de la Plume couronnée” zou hebben gewoond, een schoonschrijver die zich het recht heeft verworven om een gekroonde pen (une plume couronnée) te mogen voeren. In 1589 heeft er inderdaad in Rotterdam een wedstrijd plaatsgevonden, ook wel ‘den vermaerden Veder-strijdt of Wedtspel der pennen’ genoemd, waar verschillende schoonschrijvers wedijverden in de kalligrafeerkunst. Een dergelijk wapen bestond echter uit een kroon, waarin twee schrijfveren elkaar kruisen. Het kan zijn dat Petrus op het idee is gebracht om dit wapen te gaan voeren, doordat hij deze afbeelding is tegengekomen in zijn directe omgeving.

Lees meer over de diverse gevelstenen door op de plaatsnamen te klikken:

Edam Arnemuiden Benschop
Amsterdam Leeuwarden Monnickendam


edam.jpg

Edam


amsterdam.jpg

Amsterdam